Portfolio

Här är några exempel på tidigare jobb jag gjort.Beskärda träd

Beskärning av ekar framför en villa i Kvarsebo, vilka tidigare störde utsikten mot vattnet

 

 

ris, träd, fällning

 

Utkörning av ris med maskin

 

 

 

arbete med ris

 

Utkörning av ris

 

 

 

röjning

 

Röjning av sly samt manuell huggning

 

 

 

 

resultat_röjningResultat efter röjning och manuell huggnng (samma slänt som bilden ovan)